Archive for the ‘3.04 Membeli Syarikat’ Category

3.04 Membeli Syarikat

Posted: January 13, 2013 in 3.04 Membeli Syarikat

Jika anda tidak mahu membina company, anda juga boleh beli company yang sudah siap ada. Satu idea yang baik dan anda boleh jimat gold. Kalau lebih boleh belanja gold:)

Jadi, untuk mencarikan company yang boleh dibeli : alih cursor anda di “market”dan klik pada “companies for sale”

dan menu ini akan keluar

Sekarang, jika anda mahu membeli Quality 2 weapon company, anda hanya perlu klik pada gambar weapon yang kedua,(yang ada dua star itu),kemudiannya anda akan lihat company yang boleh dibelikan dan harga mereka.

Klik pada buy,kemudian company ini akan berpindah ke land anda.

Perhatian : Food dan weapon raw material companies tidak dapat dibeli

lagi kalau anda ada Q3 food dan mahukan Q5 food,upgrade adalah lebih menarik daripada membelinya di market.

TIPS : Sebelum membeli company di market, anda mesti cari jika anda boleh membuat keuntungan daripadanya.

Untuk Q1 quality : kosnya perlulah kurang dari 10 Gold (jika harga tinggi, lebih baik bina sendiri)

Untuk Q2 : 30 Gold (Kos untuk Q1 +kos untuk upgrade di Q2)

Untuk Q3 : 80 Gold (Kos untuk Q1 + kos untuk upgrade di Q2 + kos untuk upgrade di Q3)

Untuk Q4 : 180 Gold (Kos untuk Q1 + kos untuk upgrade di Q2 + kos untuk upgrade di Q3 + kos untuk upgrade di Q4)

Untuk Q5 : 380 Gold (Kos untuk Q1 + kos untuk upgrade di Q2 + kos untuk upgrade di Q3 + kos untuk upgrade di Q4 + kos untuk upgrade di Q5)

Untuk Q6 : 780 Gold (Kos untuk Q1 + kos untuk upgrade di Q2 + kos untuk upgrade di Q3 + cost of the upgrade in Q4 + kos untuk upgrade di Q5 + kos untuk upgrade di Q6)

Untuk Q7 : 1230 Gold (Kos untuk Q1 + kos untuk upgrade di Q2 + kos untuk upgrade di Q3 + kos untuk upgrade di Q4 + kos untuk upgrade di Q5 + kos untuk upgrade di Q6 + kos untuk upgrade di Q7)

Malaysian-Mail-Address-Symbol-1329039

Disusun oleh:

Aarin Wong Aarin Wong

Advertisements